Educate students in teacher training to sustainable consumption through the life cycle examination of an e-device

  • Katalin Hill Eötvös Loránd University Faculty of Primary and Pre-School Education
  • Veronika Fülöp ELTE Faculty of Primary and Pre-school Education
Keywords: sustainable consumption; smartphone; life cycle analysis

Abstract

Sustainability is a highly complex, interdisciplinary field of education. Therefore, in the case of sustainability education in teacher training, it is especially important that students shall be able to see the natural, social and economic problems and challenges of sustainability, the possible solution of the problems and the causal relationships in a system. This is the only way to prepare them for providing children with quality education regarding sustainability education. In this study, our purpose is to demonstrate how the life cycle of smartphones as an e-product can contribute to an effective education of sustainability and the development of a complex approach of students. Besides, our purpose is to present the obtained results of a student survey related to smartphones. The questionnaire is supposed to answer the following questions: How do students appear in the consumer market as smartphone users? Whether the problem of planned and moral obsolescence appeared? What are their consumer attitudes towards smartphones? Is the device used in a conscious, environmentally-friendly way? Are students aware of the environmental, social and economic impacts of e-devices’ life stages?  The study presents the conclusions drawn from the results of the survey.

Author Biography

Veronika Fülöp, ELTE Faculty of Primary and Pre-school Education

ELTE Faculty of Primary and Pre-school Education

References

Angyal, Zs., Ballabás, G., Csüllög, G., Kardos, L., Munkácsy, B., Pongrácz, R., and Szabó, M. (ed. 2012). A környezetvédelem alapjai. [The basics of environmental protection]. ELTE TTK, Budapest. (Retrieved from http://etananyag.ttk.elte.hu/FiLeS/downloads/EJ-A_kornyezetvedelem_alapjai_OK.pdf)
Anthropolis Egyesület (2012). Így élnek mások. 16 ország családi fotói: felfedező projekt a világ körül. [That's how others live. Family photos from 16 countries: an exploration project around the world]. Budapest, Anthropolis Egyesület
Baldé, C.P., Forti V., Gray, V., Kuehr, R. and Stegmann, P. (2017). The Global E-waste Monitor – 2017, United Nations. University (UNU), International Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste Association (Retrieved from https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/Global-E-waste%20Monitor%202017%20.pdf)
Dr. Tamaska, L; Dr. Rédey, Á. and Vizi, Sz. (2001). Életciklus elemzés készítése. [Making life cycle analysis]. VE Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék. Tisztább Termelés Magyarországi Központ Termelés Kiskönyvtár sorozat II. kötet, 10. o. (Retrieved from: http://uni-obuda.hu/users/grollerg/LCA/LCA-keszites-Tamaska.pdf)
EFFACE (2015). Illegal shipment of e-waste from the EU. (Retrieved from: https://efface.eu/sites/default/files/EFFACE_Illegal%20shipment%20of%20e%20waste%20from%20the%20EU.pdf)
Hill, K.; Darvay, S. and Balla, I. (2016). A fenntartható életvitel felmérése és oktatásának lehetőségei két Kárpát-Medencei tanítóképző intézményben. [The survey of sustainable lifestyles and education opportunities for the two Carpathian Basin teacher training institute]. In: Fehérvári, Anikó; Juhász, Erika; Kiss, Virág Ágnes; Kozma, Tamás (szerk.) HERA évkönyvek 2015: oktatás és fenntarthatóság. Budapest, Magyarország: Hungarian Educational Research Association (HERA), pp. 11-27.
Hill, K., Darvay, S. and B. Zsoffay, K. (2016). Fenntarthatóságra nevelés a tanítóképzésben a hallgatók globális szemléletének alakításáért. [Education for Sustainability in Teacher Training for Shaping Students' Global Approach]. In: Rajnai Zoltán, Fregán Beatrix, Marosné Kuna Zsuzsanna (szerk.) Tanulmánykötet a 7. BBK előadásaiból. Budapest, pp. 383-391.
ISSC and UNESCO (2013). World Social Science Report 2013, Changing Global Environments, OECD Publishing and UNESCO Publishing, Paris (Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000224677)
Kang, C.W., Kim, H; Shin, K., Ryu, J., Jung-Choi K., Lim, K. H. and Kim, J. (2018). Toxic Effects of Methanol among Illegally Dispatched Workers at Aluminum CNC Cutting Process in Small-Scale, Third-Tier Subcontractor Factories of Smartphone Manufacturers in the Republic of Korea. Int. J. Environ. Res. Public Health 15(7),1332. (Retrieved from https://www.mdpi.com/1660-4601/15/7/1332/htm)
Könczey, R. (2017, ed): Fenntartható fejlődési célok oktatása. [Education for Sustainable Development Goals,]. UNESCO, EKE OFI letölthető innen: (Retrieved from: http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/fenntarthato_fejlodesi_celok_oktatasa_unesco_2017.pdf)
Lükő, I. (2017). Oktatás és fenntarthatóság az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok (SDG 2016-2030) rendszere alapján [Education and sustainability based on the United Nations Sustainable Development Goals (SDG 2016-2030) system]. EDU 7(3),7-31. (Retrieved from: http://eduszakped.com/wp-content/uploads/2017/12/edu15_01.pdf)
Majoros, P. (2011). Kérdőíves vizsgálatok: Kutatásmódszertan alapjai - Tanácsok, tippek, trükkök (nem csak szakdolgozat-íróknak). [Survey studies: Fundamentals of Research Methodology - Hints, Tips, Tricks not just thesis-writers]. Perfekt Nyomda, H. n. 109 - 121.
MCS (2020). U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2020 (Retrieved from https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020.pdf)
Mika, J. (2017). Education in the Sustainability Development Goals (2016-2030), sustainability in the education. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 7(4), 43-61. https://doi.org/10.24368/jates.v7i4.10
Mohr, K. A. J. and Mohr, E. S. (2017) "Understanding Generation Z Students to Promote a Contemporary Learning Environment," Journal on Empowering Teaching Excellence: 1(1) 9. (Retrieved from https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=jete)
Molnár, D. (2010). Empirikus kutatási módszerek a szervezetfejlesztésben. [Empirical Research Methods in Organizational Development: Human Innovation Review] Humán Innovációs Szemle, 1. (1-2), 61 - 72. (Retrieved from http://humanexchange.hu/site/uploads/file/61-72_md.pdf)
Reuss, J. and Dannoritzer, C. (2017). Vásárlás a szemétdombra - A tervezett elavulás elve
L’ Harmattan Kiadó, Budapest pp. 8-10.
Rucevska I., Nellemann C., Isarin N., Yang W., Liu N., Yu K., Sandnæs S., Olley K., McCann H., Devia L., Bisschop L., Soesilo D., Schoolmeester T., Henriksen, R. and Nilsen, R. (2015). Waste Crime – Waste Risks: Gaps in Meeting the Global Waste Challenge. A UNEP Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme and GRID-Arendal, Nairobi and Arendal.
UNESCO (2017). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. UNESCO Education Sector, UNESCO Paris 1-67 pp. (Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf)
SDG (2015). United Nations Resolution A/RES/70/1 of 25 September 2015. 14-27 pp. (Retrieved from http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E)
Varga, A. and Könczey, R. (2019). Which ways of evaluation of education for sustainability is acceptable for Hungarian teachers? HERJ Hungarian Educational Research Journal, 9(4)654–667. (Retrieved from https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/063.9.2019.4.54)
Wu, X., Cobbina, S. J., Mao, G., Xu, H., Zhang, Z. and Yang, L (2016). A review of toxicity and mechanisms of individual and mixtures of heavy metals in the environment. Environmental Science and Pollution Research. 23, 8244–8259. (Retrieved from https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11356-016-6333-x)
Published
2020-06-30
How to Cite
Hill, K., & Fülöp, V. (2020). Educate students in teacher training to sustainable consumption through the life cycle examination of an e-device. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 10(2), 103-128. https://doi.org/10.24368/jates.v10i2.157
Section
Articles and Studies