Characteristics of the organizational learning and learning community in Waldorf schools in the light of the innovator’s mindset

  • Tímea Mészáros J. Selye University
  • Vilmos Vass associate professor
Keywords: organizational learning; learning community; professional learning community; innovator’s mindset; Waldorf-pedagogy

Abstract

This paper analyses the characteristics of organizational learning and learning community in the light of the innovator’s mindset, especially some phenomena on Waldorf-pedagogy. Our key questions: How can become innovation mindset into the organizational culture? Introducing Senge’s concept, 7C modell of professional learning community and characteristics of innovator’s mindset allows to create the modell of development- and progression-centered implementation. This modell has some fundamental elements: creativity, courage (risk-taking), collaborative learning, reflexion, observation. These are coherent elements, organizational learning adds creativity and innovation. We introduce interpretations and phenomena of learning community at a Waldorf-school, especially personalized treatment, culture of collaboration and results-orientation. Innovation is a significant part of the organizational culture in Waldorf-pedagogy. In our conclusion, we emphasize the human factors.

References

A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve az általános iskola 1-8. évfolyama számára (2020). Web: https://waldorf.hu/wp-content/uploads/WALDORF-KERETTANTERV-2020-1-8.pdf
A solymári Fészek Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat (2016). Web: http://feszekiskola.hu/dokumentumok
Amico, B. (2019). Responsible Innovation in Education. Web: https://www.waldorfeducation.org/news-resources/essentials-in-education-blog/detail/~board/essentials-in-ed-board/post/responsible-innovation-in-education
Argyris, C. – Schön, D. A. (1978). Organizational Learning, Addison-Wesley, Reading, MA. doi: 10.2307/40183951
Bakacsi Gy. (2010). A szervezeti magatartás alapjai. Alapszakos jegyzet a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói számára. AULA Kiadó, Budapest.
Boland, N. (2017). A Sense of Place within the Waldorf Curriculum. Web: https://www.waldorf-resources.org/single-view/a-sense-of-place-within-the-waldorf-curriculum
Couros, G. (2015). The Innovator’s Mindset. Dave Burgess Consulting, Inc. San Diego, CA.
Denjean, A. (2014). Curricula in Kiswahili, Arab, French ... Journal of the Pedagogical Section, 51, 19-22.
De Geus, A.(1988). Planning as Learning. Harvard Business Review, March–April 1988, 70–74
DuFour, R. (2004). What is a „Professional Learning Community”? Educational Leadership, 61. 8. 6–11.
DuFour, R., DuFour, R., Eaker, R. & Many, T. (2010). Learning by Doing. A handbook for Professional
Dweck, C. S. (2015): Szemléletváltás – A siker új pszichológiája, HVG Könyvek, Budapest
Edmondson, A. C. – Moingeon, B. (1996). When to Learn How and When to Learn Why: Appropriate Organizational Learning Processes as a Source of Competitive Advantage. In: Edmondson, A. C. – Moingeon, B. (Eds.) (1996). Organizational Learning as a Source of Competitive Advantage. Sage, London.
Fadel, C.-Bialik, M.-Trilling, B. (2015): Four-Dimensional Education. Center for Curriculum Redesign, Boston, MA.
Fazekas Á. , Horváth L. & Baráth T. (2015). Az iskolák tanulószervezeti működésének modellje. In. Új kutatások a neveléstudományokban 2015. szerk: Tóth Péter – Hollik Ildikó. MTA PEDAGÓGIAI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA, ÓBUDAI EGYETEM, ELTE EÖTVÖS KIADÓ, Budapest, 2016. 23-33.
Fészek Waldorf Iskola, Általános Iskola és Gimnázium szervezeti felépítése. Web: http://feszekiskola.hu/szervezet
Fiol, C. M., Lyles, M. A. (1985). Organizational Learning, Acadaemy of Management Review, 1985. (Vol. 10.), No. 4
Garvin, D. A. (1993). Building a Learning Organization. Harvard Business Review, July–August, 1993. 78–91. o.
Hedberg, B. (1981). How Organizations Learn and Unlearn. In: NYSTRÖM, P. C. – STARBUCK, W. H. (eds.) Handbook of Organizational Design, Vol. 1, 1981, University Press, Oxford.
Hord, S. M., Sommers, W. A. (2008): Leading Professional Learning Communities. Voices from Research and Practice. Corwin Press, California, 184 o. Learning Communities at Work. Solution Tree Press, Bloomington.
Horváth L. (2013). A tanulást támogató iskolai szervezet hatása a tanulói eredményességre. Web: https://www.researchgate.net/publication/236221747_A_tanulastamogato_iskolai_szervezet_hatasa_a_tanuloi_eredmenyessegre doi: 10.13140/RG.2.1.4382.2963
Horváth L. (2019). A felsőoktatási intézmény mint tanulószervezet. PhD disszertáció. ELTE PPK: Budapest. Web: https://ppk.elte.hu/dstore/document/111/Horvath_Laszlo_disszertacio.pdf doi:10.15476/ELTE2019.092
Klein S. (2006). Tanulószervezet a tanulótársadalomban. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet által szervezett Tanulószervezet – eredményes oktatás? című konferencia, 2006. november 28–30. Web: https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/tanuloszervezet-tanulo
Lindenberg, Ch. (2004). Waldorf-iskolák. Török Sándor Waldorf-pedagógiai Alapítvány, Budapest.
Mészáros T., Egervári, J. (2021). A place-based projektek sajátosságai a kreativitás kontextusában a Waldorf-pedagógián keresztül. OxIPO - interdiszciplináris tudományos folyóirat, 2021/1, 21-45. doi: 10.35405/OXIPO.2021.1.21
Roberts, S. M., & Pruitt, E. Z. (2009). Schools as Professional Learning Communities. Thousand Oak: Corwin Press.
Segédanyag a Waldorf-intézményben tanfelügyeleti ellenőrzést vagy pedagógusminősítést folytató szakértők számára (2019). Web: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/sajatoldal/Segedanyag_szakertoknek_Waldorf_2019.06.pdf
Senge, P. M. (1998). Az 5. alapelv. HVG Rt, Budapest, 1998, 5. o.
Szász J. (2019). Alternatívák. Pedagógiai értékelés a Waldorf-iskolákban. Web: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_39-56.pdf
Vass V. (2008). A Nemzeti alaptanterv implementációja. Összeállította: Vass Vilmos. Az anyag összeállításában közreműködtek: Báthory Zoltán, Brassói Sándor, Halász Gábor, Mihály Ottó., Perjés István., Vágó Irén. (2008). Budapest, 2008. március http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/nat_implement_090702.pdf
Vass, V. (2009). Implementations of key competencies and school improvement. In: Baráth, T. és Szabó, M. (szerk.): Does Leadership Matter? Implications for Leadership Development and the School as a Learning Organization, Nemzeti Tankönyvkiadó, Szeged, 117-129. o. Vass, V. (2012). A kreatív iskola. ANYANYELV-PEDAGÓGIA http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=374
Vass, V. ( 2018). The Impact of Professional Learning Community and Collaboration in Higher Education R&E-SOURCE Special Issue #12: September pp. 1-5. , 5 p.
Published
2021-06-30
How to Cite
Mészáros, T., & Vass, V. (2021). Characteristics of the organizational learning and learning community in Waldorf schools in the light of the innovator’s mindset. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 11(2), 104-123. https://doi.org/10.24368/jates.v11i2.257
Section
Articles and Studies